Lokaludvalget har samlet en arbejdsgruppe for folk, der gerne vil bidrage til at gøre Brønshøj Vandtårn til et spændende og attraktivt kultursted for Brønshøj-Husum og hele København. Tanken er, at arbejdsgruppens medlemmer skal hjælpe Københavns Kommune, der ejer vandtårnet, med at skabe liv og aktiviteter i tårnet.

Vil du vide mere om arbejdsgruppen eller med til det første møde den 19. januar, kan du sende en mail til 2700lokaludvalg.okf.kk.dk

Arbejdsgruppen blev etableret den 2. november, hvor  Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdt et velbesøgt borgermøde om Brønshøj Vandtårn. Mødet havde blandt andet til formål at komme med idéer til vandtårnets fremtidige anvendelse.

Du kan læse et referat fra mødet her

Lokaludvalget har i flere år arbejder for, at vandtårnet åbnes op som kulturelt samlingssted. Læs mere om Lokaludvalgets arbejde med Brønshøj Vandtårn her