Foredrag med Christian Kirkeby

Torsdag d. 31. januar kl. 17-19 på BIBLIOTEKET (Guldhuset),

Rentemestervej 76, 2400 NV.

Vi byder på te og kaffe til mødet

Oplæg om historien bag Utterslev Mose ved Christian Kirkeby, Lokalhistorisk Arkiv

  • Områdets oprindelige natur og senere anlægsprojektet i 1939
  • Det rekreative, hvordan mosen er blevet brugt og af hvem og har det skiftet igennem tiderne?
  • Vandforsyningen til København og sammenhængen mellem vandsystemerne
  • Industrien og udledning af spildevand til mosen
  • Spørgsmål og debat med Christian Kirkeby

Christian Kirkeby, født i 1942:

Forfatteren er dels vokset op i Bispebjerg og dels i Husum. Han er uddannet bygningskonstruktør. I årene 1998 -2002 var han ansat i det første kvarterløftprojekt for Nordvest, hvor han arbejdede med lokalhistorie.  Han har siddet i Bispebjerg Lokalråd og har været aktiv i Lokalhi­storisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev siden 2002. Forfat­teren har gennem flere årtier dannet sig et stort topografisk kendskab til bydelene Bispebjerg-Nordvest og Brønshøj-Husum gennem studier af gamle kort og ved selvstudier i bydelene.   Han har været aktiv i både Nørrebro (Blågårdsgade)- og Vesterbro Beboeraktion og han var medforfatter til bogen ”Rapport fra Nørrebro” fra 1974. I de sidste 15 år blevet til mange lokalhistoriske udgivelser om især Bispebjerg og dens kvarterer. Den seneste udgivelse var biografien om Folmer Bendtsen fra 2009.

Var i øvrigt medlem af Vesterbro Lokalråd 1978-81. Forfatteren er også akvarel­maler og har udstillet forskellige steder. Christian Kirkeby bor i dag i Humleby på Vesterbro.