På borgermødet om bussen på Frederikssundsvej den 2. maj var et halvt hundrede borgere mødt frem for at få præsenteret det endelige forslag til højklasset busløsning. Holdningen synes at være at forslaget har taget højde for lokale ønsker om bevare flest muligt træer og p-pladser. Men der er stadig opmærksomhed på, om forslaget vil medføre mere trafik på sidevejene.

Præsentationer og referat fra borgermødet er lagt på hjemmesiden her.