Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus vil gerne etablere en kunstgræsbane hos boldklubben FIX, ved Kirkemosen.

Lokaludvalget er som oftest parat til at støtte flere idrætsfaciliteter i bydelen. Men ikke i et fredet naturområde. Lokaludvalget har sendt denne udtalelse til kommunen:

“Brønshøj-Husum Lokaludvalg skal udtrykke sin bekymring ved planerne om etablering af en kunstgræsbane ved Kirkemosen i Brønshøj. Vi frygter, at en kunstgræsbane på det fredede område vil kunne få uheldige miljømæssige konsekvenser for den omkringliggende natur, herunder forurening af moseområderne og forstyrrelse af dyrelivet.

Endvidere må det skønnes, at anvendelsen af en kunstgræsbane risikerer at give de omkringboende borgere yderligere støjgener samt gener fra belysning af anlægget.

På den baggrund skal vi opfordre til, at planerne om en kunstgræsbane ved Kirkemosen opgives.

Lokaludvalget ser gerne, at der fortsat spilles fodbold på det omtalte areal samt at den nuværende græsbane forbedres. Lokaludvalget foreslår at kommunen ser på muligheden for i stedet at anlægge en kunstgræsbane ved boldbanerne i Gadelandet”.

Vedtaget på lokaludvalgsmødet 26. februar 2015