Seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum – lyder det ikke som en god idé? Det synes Lokaludvalget og en gruppe lokale seniorer.

Lokaludvalget støtter etableringen af en seniorbofællesskabsforening i Brønshøj-Husum. Forud går halvandet års forarbejde med at afdække interessen lokalt og undersøge forskellige modeller for, hvordan ideerne kan realiseres. Vi har erfaret, at der er stor efterspørgsel på bofællesskaber blandt bydelens seniorer, og at det vil være interessant at etablere både almene seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum og fællesskaber som ejerboliger.

Foreningen for seniorbofællesskaber i Brønshøj-Husum

En interessegruppe på 20-30 seniorer arbejder over foråret og sommeren 2017 på at etablere en forening. Foreningen skal være en samarbejdspart til kommunen og boligorganisationerne i arbejdet med at få etableret almene og private seniorbofællesskaber i vores bydel.

Foreningen holder stiftende generalforsamling den 23. august 2017. Se indkaldelse og udkast til vedtægter her.

Baggrund

Tanken om et seniorbofællesskab opstod hos Lokaludvalget i forbindelse med udviklingen af Bystævneparken. Lokaludvalget mener, at kommunen bør indtænke attraktive seniorbofællesskaber i det kommende byggeri, hvor kommunen indtil videre bl.a. arbejder med ungdomsboliger, familieboliger og plejeboliger. Men seniorbofællesskaber kunne også placeres andre steder i bydelen.

Processen har indtil videre været:

  • Lokaludvalget skrev i december 2015 til forvaltningen blandt andet: “I mange af bydelens villaer bor seniorer, for hvem det vil være attraktivt at flytte til noget nyt, velfungerende byggeri, som er bygget op om fællesskabstanken. Derved vil større rummelige villaer blive frigjort til nye københavnerfamilier. Bystævneparken med naturskønne omgivelser og de andre planlagte funktioner vil udgøre en god ramme for et seniorbofællesskab”.
  • Lokaludvalgets brev blev omtalt i Brønshøj-Husum Avis, og rigtig mange borgere henvendte sig til Lokaludvalget med stor interesse i et sådant projekt.
  • Lokaludvalget samlede de borgere, som havde henvendt sig til et første møde i marts 2016. Her blev en arbejdsgruppe nedsat, som så fik arrangeret et stort borgermøde
  • Borgermøde 4. maj 2016 med deltagelse af to politikere fra Københavns Borgerrepræsentation, OK-fonden og en borger fra et seniorbofællesskab i Roskilde.
  • Efterår 2016: repræsentanter fra interessegruppen og lokaludvalg har dialogmøder med forvaltningen og boligorganisationer.
  • Inspirationstur og borgermøde 23. november 2016: en busfuld seniorer tog på tur til seniorbofællesskabet SamBo på Islands Brygge for at få inspiration til organisering og samvær. Efterfølgende blev afholdt et borgermøde om en konkret mulighed for at etablere almene seniorbofællesskaber i nybyggeri på Ruten i Tingbjerg i samarbejde med KAB og FSB.
  • Fællesmøder med boligorganisationerne KAB og FsB og interessegruppen omkring konkrete muligheder for etablering af seniorbofællesskab på Ruten. Møderne blev holdt 30. marts og 27. april 2017.
  • Lokaludvalget besluttede den 20. april 2017 at støtte etableringen af en seniorbofællesskabsforening.
  • Den 23. august 2017 holder seniorbofællesskabsforeningen Brønshøj-Husum stiftende generalforsamling

Hvis du er interesseret i at deltage i dette arbejde, kan du henvende dig til sekretariatet på e-mail 2700lokaludvalg@okf.kk.dk eller telefon 38811049.

Mere information