Snart igangsættes en undersøgelse af mulighederne for en Letbane på Frederikssundsvej. Lokaludvalget tager fat på en dialog med borgerne tidlige i forløbet.

Møde om letbanen 18. maj kl. 19 på Husum Skole: Kommunen og rådgivere præsenterer forprojektet og den kommende udredning. Vi arbejder i temagrupper omkring byrum, linieføring, trafikafvikling, stoppesteder og parkering.

Gadevandring i Tingbjerg 29. maj kl. 16-18: Vi mødes på Tingbjerg Skole, hvor kommunen og rådgivere præsenterer forprojektet og den kommende udredning. Vi går samlet eller i grupper ad de to ruter, som er foreløbig forslag til linieføring i Tingbjerg.

Se mere om letbaneprojektet her.