Som led i busprojektet på Frederikssundsvej er busstopstedet ved Bavnevangen/Degnemose Allé blevet nedlagt. Mange borgere har henvendt sig til Lokaludvalget og til Københavns Kommune om det.

På den baggrund har Lokaludvalget sendt et brev til miljø- og teknikborgmesteren og overborgmesteren og anmodet om, at kommunen genovervejer beslutningen om at nedlægge busstopstedet.

Brugerne af det nedlagte busstopsted peger på, at der i umiddelbar nærhed ligger et plejehjem, to lægeklinikker og to dagligvarebutikker, at der er mange ældre borgere med bopæl i nærheden, ligesom der opleves utryghed ved det alternative stoppested ved Hyrdevangen.

I det oprindelige projektforslag fra 2011 vedr. Højklasset Busløsning var der ikke tale om at nedlægge busstopstedet ved Degnemose Allé. I forslaget fra 2013 blev der peget på en nedlæggelse af Degnemose Allé og Kobbelvænget, hvor der i den politiske behandling i Borgerrepræsentationen blev besluttet en bevaring af Kobbelvænget.

  • Se Lokaludvalget brev om Degnemose Alle/Bavnevangen her.

Nu henvises brugere af det nedlagte stopsted til Hyrdevangen. Nedenfor ses billeder af Hyrdevangen (mod øst) fra hhv 2013 og en illustration af de nye fremtidige forhold ved Hyrdevangen.

Hyrdevangen GL Hyrdevangen NY

Se mere om Højklasset Busløsning på Frederikssundsvej