INDSATS FOR VANDMILJØET

Lokaludvalget har siden 2012 arbejdet på at få skabt opmærksomhed omkring det dårlige vandmiljø, der karakteriserer en række af bydelens ferske vande. Særligt Utterslev Mose og Fæstningskanalen har gennem historien været meget belastet af spildevandsoverløb. Selvom meget er blevet bedre siden 1960erne, hvor både mosen og kanalen blev erklæret biologiske død, så er der et godt stykke vej endnu før disse vandområder har den påkrævede gode vandkvalitet.

Lokaludvalgets arbejde består både i at skabe politisk opmærksomhed omkring problemerne og løsningerne og få styrket den lokale dialog og støtte lokale initiativer der på forskelligvis bidrager til at forbedre forholdene.

I 2021 vil lokaludvalget blandt andet arbejde for at få mere styr på udledningerne af kloakvand til særligt Fæstningskanalen, søsætte et pilotprojekt med et sejlende naturplejelaug i Fæstningskanalen og skabe politisk debat op til kommunalvalget i november 2021.

SENESTE NYT OM INDSATSEN FOR VANDMILJØET

Utterslev mose i Rytterskolen

, , , ,
Kom og se og lugt  forskellen på vandkvaliteten i henholdsvis Utterslev Mose og Brønshøj Gadekær. I Rytterskolen er der i perioden onsdag 31. oktober til søndag 11. november en interaktiv udstilling der på den ene side fortæller historien…

Utterslev Mose: Forureningstilstand og handlemuligheder

, , ,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg fået udarbejdet rapporten Utterslev Mose: Forureningstilstand og handlemuligheder. I denne rapport er al viden om den elendige vandkvalitet samlet ligesom rapporten kommer…

Den beskidte mose

, , ,
TV Bella har lavet en række tvklip i forbindelse med at Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum efter opdrag fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg har udarbejdet en tilstandsrapport om Utterslev Mose Den beskidte mose…

ARTIKLER OM VANDMILJØET

Utterslev Mose – forureningstilstand og handlemuligheder (2012)

Den Blå By. Vandhandleplan for Københavns Kommune (2015)

Helhedsplan for Utterslev Mose (2017) (s.9-10)

Utterslev Mose Vandmiljø – Udvikling, tilstand og forbedrende tiltag – rapport fra Orbicon april 2017

Lidt historie om vandet i Fæstningskanalen (præsentation på informationsmøde 2017

U11 – kloakoverloebet der drøbte-hovedstadens største ferskvandsområde. Artikel fra Ingeniøren maj 2019:

Trods krav fra EU: Kommuner leder fortsat spildevand ud i Utterslev Mose. TV2 Lorry research juni 2020

Vandmiljøet i Utterslev Mose – Notat fra teknik og Miljøforvaltningen / Københavns Kommune – oktober 2020

Den kemiske industris vugge; et Klondyke med store konsekvenser for vandmiljøetArtikel fra Ingeniøren april 2021

Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges? Artikel fra Ingeniøren april 2021

X