INDSATS FOR VANDMILJØET

Lokaludvalget har siden 2012 arbejdet på at få skabt opmærksomhed omkring det dårlige vandmiljø, der karakteriserer en række af bydelens ferske vande. Særligt Utterslev Mose og Fæstningskanalen har gennem historien været meget belastet af spildevandsoverløb. Selvom meget er blevet bedre siden 1960erne, hvor både mosen og kanalen blev erklæret biologiske død, så er der et godt stykke vej endnu før disse vandområder har den påkrævede gode vandkvalitet.

Lokaludvalgets arbejde består både i at skabe politisk opmærksomhed omkring problemerne og løsningerne og få styrket den lokale dialog og støtte lokale initiativer der på forskelligvis bidrager til at forbedre forholdene.

I 2021 vil lokaludvalget blandt andet arbejde for at få mere styr på udledningerne af kloakvand til særligt Fæstningskanalen, søsætte et pilotprojekt med et sejlende naturplejelaug i Fæstningskanalen og skabe politisk debat op til kommunalvalget i november 2021.

SENESTE NYT OM INDSATSEN FOR VANDMILJØET

AFLYST: Borgermøde om vandet

, ,
Arrangementet er aflyst grundet coronavirus. Artikel i Brønshøj-Husum Avis  

U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde

, ,
U11 – kloakoverløbet, der dræbte hovedstadens største ferskvandsområde Af Michael Rothenborg / Ing.dk Utterslev Mose blev erklæret biologisk død i 1968 og er stadig ikke kommet sig efter fortidens fosforsynder. Men nu kræver EU’s…

1968 oprøret

,
I oktober 1968. for præcis 50 år siden, samledes 500 børn og voksne til demonstration. Årsagen var at Utterslev Mose var erklæret biologisk død, efter en række voldsomme forureninger. Demonstrationen gik fra Horsebakken til Gladsaxe Rådhus…

Fæstningskanalen skal oprenses

, , ,
Arbejdet med at oprense Fæstningskanalen skulle være påbegyndt den 27.november 2017, men er blevet forsinket tre måneder. Så nu forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at oprensningen kan påbegyndes den 26 februar. Af hensyn til fuglenes…

Lokaludvalget ønsker bedre overvågning af U11

,
Lokaludvalget sendte den 17. august 2017 en anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen om at der opsættes en niveaumåler på overløbsbygværket U11 for på den måde at få bedre overblik og antallet og omfanget af såkaldte overløbshændelser…

Vellykket konference om Utterslev Mose

, , , , ,
I omegnen af 150 borgere og embedsmænd var mødt op for at drøfte den helhedsplan for Utterslev Mose som Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg har undervejs.  Konferencen startede…

ARTIKLER OM VANDMILJØET

Utterslev Mose – forureningstilstand og handlemuligheder (2012)

Den Blå By. Vandhandleplan for Københavns Kommune (2015)

Helhedsplan for Utterslev Mose (2017) (s.9-10)

Utterslev Mose Vandmiljø – Udvikling, tilstand og forbedrende tiltag – rapport fra Orbicon april 2017

Lidt historie om vandet i Fæstningskanalen (præsentation på informationsmøde 2017

U11 – kloakoverloebet der drøbte-hovedstadens største ferskvandsområde. Artikel fra Ingeniøren maj 2019:

Trods krav fra EU: Kommuner leder fortsat spildevand ud i Utterslev Mose. TV2 Lorry research juni 2020

Vandmiljøet i Utterslev Mose – Notat fra teknik og Miljøforvaltningen / Københavns Kommune – oktober 2020

Den kemiske industris vugge; et Klondyke med store konsekvenser for vandmiljøetArtikel fra Ingeniøren april 2021

Kan slam fra et af Danmarks mest forurenede vådområder virkelig genbruges? Artikel fra Ingeniøren april 2021

X