Artikel fra Bydelsguiden 2021 af Tim Panduro

20.000 ton slam bliver hevet op af Fæstningskanalen, der er en af de vigtigste kilder til vand i Utterslev Mose – det vil forbedre mosens vandmiljø og bidrage til hovedstadens udvikling i Nordhavn. En flydepram med gravemaskine, en kilometerlang slange
og solid lastbiltrafik har siden 1. oktober 2020 været de synlige tegn på, at Utterslev Mose er på vej til at få bedre vandkvalitet.

Fæstningskanalen, der er en del af Vestvolden og strækker sig fra Utterslev Mose og ud gennem Husum og Tingbjerg, inden den krydser kommunegrænsen, er en af de helt store kilder til forurening med fosfor i mosen, der har en lang tradition for yderst tvivlsomt vandmiljø. Det er ikke i tråd med EU’s krav om, at mosen senest i 2027 skal have en god økologisk standard, og derfor er Københavns Kommune gået i gang med at pumpe slam op fra bunden af kanalen.

– Vi håber på at fjerne 15.000 ud af i alt 20.000 ton slam inden april, hvis vejret tillader det, siger projektleder i Park og Byrum i Københavns Kommune Anders Riiber Høj.

Oprensningen har længe stået højt på ønskesedlen hos Lokaludvalget, og det vakte frustration, da anlægsloftet kom i vejen for den igangsatte oprensning i 2018. Nu er arbejdet genoptaget. Indtil videre er der sat seks millioner kroner af – men der kan meget vel blive behov for ekstra bevillinger.

FREDET KANAL

Arbejdet kræver helt særlige hensyn. Fæstningskanalen blev etableret som en del af Københavns befæstning omkring forrige århundredeskift. Både brinker og bund – der er lavet af klappet ler, så fjender på hesteryg ikke så let kunne krydse den – er omfattet af fredning, og derfor har man måttet bestille en særlig hollandsk gravemaskine, der er særligt bygget til at være skånsom mod kanalbunden. Slammet bliver hevet op og pumpet til en byggeplads nær Frederikssundsvej – halvanden kilometer fra udgangspunktet
ved mosen. Her tilsættes polymer, der får slammet til at lægge sig på bunden. Vandet ryger tilbage i kanalen, mens slammet køres væk på lastbiler.

Det er i høj grad fortidens synder, der ryddes op i. Utterslev Mose fik livreddende førstehjælp, efter at den blev erklæret biologisk død i slutningen af 1960erne, men det
løste ikke alle problemer, der hovedsageligt var forårsaget af, at Gladsaxe Kommune sendte urenset spildevand direkte ud i mosen via Fæstningskanalen.

– Siden er der heldigvis sket rigtigt meget med spildevandssystemerne og i dag er det alene overløb ved skybrud, der er problemet. Vi regner med at fjerne 7,6 ton fosfor fra kanalen. I dag regner vi med, at der tilføres 10-20 kilo fosfor årligt, så det siger lidt om de mængder, der er blevet tilført tidligere, siger Anders Riiber Høj.

ET SKRIDT PÅ VEJEN

Oprensningen vil ikke i sig selv føre til, at Utterslev Mose bliver sund rent økologisk, fortæller projektlederen.

– Men det er en forudsætning for, at man kan arbejde videre med mosens vandmiljø, siger han og tilføjer, at oprensningen også vil fjerne mange af de lugtgener, der er fra fæstningskanalen. Nye københavnere vil også få fordele af oprensningen. Byen er under enorm udvikling, og i Nordhavn er man i gang med landvindinger. De bliver blandt andet mulige ved hjælp af de 20.000 ton slam, der hives op fra Fæstningskanalen. De bruges til indkapslede opfyldninger, så den ny bydel kommer blandt andet til at slå rødder i slam fra Husum-Tingbjerg-området.