Kommuneplanstrategien er i offentlig høring og du har mulighed for give dit besyv med.
Hovedlinierne – ’Den sammenhængende by’
Hvert 4. år udarbejder Københavns Kommune en Kommuneplanstrategi. Kommuneplanstrategien er det forberedende dokument til selve kommuneplanen. Det er nu de store spørgsmål om udviklingen af København skal stilles.

Kommuneplanstrategien præsenterer overordnede mål og indsatser i de kommende års byudvikling og udstikker retningslinjer til Kommuneplanen 2015. Kommuneplanstrategien hedder denne gang ’den sammenhængende by’. Hovedtemaet er, at København fortsat skal være en fysisk og socialt sammenhængende samt mangfoldig by.

Borgermøder

 

  • Den 23. september i Vartov v/Rådhuspladsen. Her vil der være oplæg fra planchef Ingvar Sejr Hansen og mulighed for i mindre grupper at drøfte de 5 temaer i kommuneplanstrategien med kommunens planlæggere. Se invitation her.
  • Den 25. september på Aalborg Universitet i Københavns Sydhavn (tilmelding nødvendig, se blivhoert.kk.dk)
  • Du kan også deltage i et særligt borgermøde med fokus på Københavns yderområder. Det sker tirsdag 30. september kl. 19 i Grøndal Multicenter med særligt fokus på 1) De grønne rekreative områder; 2) Trafik og støj i yderområderne og 3) Erhverv og virksomme ideer. Mødet er arrangeret af Vanløse og Bispebjerg Lokaludvalg. Se mere her.

Selve strategien kan læses her, hvor du også kan læse om kommunens borgermøder for hele København.