Naturcenter med naturskolefunktion

Et naturcenter med naturskolefunktion på EnergiCenter Voldparken vil kunne give sansekonkrete oplevelser med dyre- og plantelivet ved Utterslev Mose og Vestvoldens fæstningskanal. Her er et unikt ferskvandssystem, hvor et naturcenter kan…

Blå bånd i Brønshøj-Husum

Lokal afledning af regnvand (LAR) er som følge af stigende regnvandsmængder for alvor kommet på dagsorden blandt bydelens husejere. Det er Lokaludvalgets ønske, at der for de kommende år arbejdes seriøst og konkret med, hvordan håndteringen…

Gør ukendte steder kendte

Alle steder har en fortælling, mange af dem er glemte, aldrig fortalt eller helt ligegyldige. Nogle fortællinger er med til at gøre et helt almindeligt sted interessant eller gør dig klogere på historie, miljø, kunst eller noget helt fjerde. Lokaludvalget…

3 ønsker til forbedringer på Frederikssundsvej

Frederikssundsvej har en funktion som centrum for bylivet i Brønshøj-Husum. Her er der en kompleks sammensætning af sociale, kreative og handelsmæssige faktorer, som alle skal balancere med det faktum, at vejen er en vigtig trafikal åre. Lokaludvalget…

Haver til alle – dyrk haven i din boligpark

Havedyrkning er for mange en af sommermånedernes glæder. Men for nogen er det ikke, fordi de ikke har deres egen jord at dyrke. Med projektet "Haver til alle" afprøves det, hvad der sker, når beboere i boligsociale områder får mulighed…

Bydelsplanens projekter

15 IDEER TIL PROJEKTER I BRØNSHØJ-HUSUM   Lokaludvalget har 15 ideer til projekter, som er lokale forslag til udvikling af bydelen, og som indgår i lokaludvalgets bydelsplanlægning. De 15 projektforslag står beskrevet i…

Bedre belysning

Lokaludvalget har sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet en belysningsplan, som skal forbedre belysningen og dermed trygheden udvalgte steder i bydelen. Ofte er dårlig belysning med til at skabe utrygge oplevelser. Belysning…

Fra skole til samlingssted for alle

Da Voldparken Skole blev lukket, rejste sig et lokalt ønske om at give de gamle bygninger nyt liv. Med visionen om at skabe et samlingssted for Brønshøj, Husum og Tingbjergs borgere er det Lokaludvalgets ønske, at der tilbydes fysiske og…

Brønshøj-Husum har en sundhedsprofil

En bydel med et dårligt selvvurderet helbred De sundhedsmæssige udfordringer i Brønshøj-Husum adskiller sig fra dem på Vesterbro og på Østerbro.  En undersøgelse viser, at 21 procent over 16 år i Brønshøj-Husum har en oplevelse…

Lokaludvalget og politiet var til juletræstænding

Da juletræet blev tændt den 30. november kl 16.45 på Brønshøj Torv, var Lokaludvalget på gaden for i ord og billeder at fortælle om bydelsplanens mange spændende projekter. Udstillingen om bydelsplanen blev vist i Rytterskolen, og vil…

Husumvold – en skjult skat

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker at revitalisere kulturarven på Husumvold og skabe mulighed for leg og bevægelse, historiefortælling og naturoplevelser.   Husumvold er en del af Københavns Befæstning - nærmere beskrevet…