Idrætspriserne 2023

, ,
Den 6. december hylder Brønshøj-Husum Lokaludvalg den lokale idræt ved at uddele årets Idrætspriser. Vi har brug for hjælp til at finde ud af, hvem der fortjener at modtage de to priser: Idrætsprisen 2023, der gives til en person, et…

INVITATION TIL KULTURTRÆF TORSDAG D. 9. NOVEMBER KL. 16.00-19.30 I TINGBJERG BIBLIOTEK OG KULTURHUS

,
Velkommen til det tredje Kulturtræf Her har store som små kulturaktører mulighed for at mødes, lære hinanden at kende, udveksle ideer og tale om, hvordan vi sammen får skabt et endnu stærkere kulturliv i vores bydel Brønshøj, Husum,…

Udvikling af Tingbjerg Idrætspark

Med Københavns Kommunes budget for 2024 er der afsat midler til at udvikle Tingbjerg Idrætspark til et mere multifunktionelt anlæg. Samtidig er der også afsat midler til at undersøge mulighederne for at etablere en multihal. Der er…

Unges fritidsliv i Brønshøj-Husum

,
Brønshøj-Husum Lokaludvalg synes generelt set, at der mangler spændende kulturtilbud og fritidsaktiviteter til børn og unge i alderen 13-25 år i bydelen. Lokaludvalget vil gerne arbejde for, at der bliver flere muligheder for at lave spændende…

Bydelsplanen er landet

Så er den her – Brønshøj-Husums nye bydelsplan! Lokaludvalget har arbejdet med bydelsplanen siden efteråret 2016. Den færdige plan er nu godkendt af Københavns Borgerrepræsentation og blev den 25. oktober lanceret på Rådhuset sammen…

Og der kom lys……

25 friske lesvingere mødte op til høslættet ved Brønshøj Kirkemose søndag d. 24. august. På fire timer blev den meterhøje vegetation bestående af græsser, dueurt, hjortetrøst, brændenælder, snerle og tidsler slået og båret til…

Bydelspris og Kulturprisen

Bydelsprisen kan gives til nogen, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling i Brønshøj, Husum eller Tingbjerg. Vinder af Bydelsprisen 2023 var Rollespilsfabrikken, for indsatsen med at  samle børn og unge til…

Et folkesundheds LAB

Forskning indenfor Folkesundhedsvidenskab viser, at der er en sammenhæng mellem et dårligt selvvurderet helbred og rent faktisk at have et dårligt helbred. Tal fra Københavns Kommunes Sundhedsprofil viser, at 21 procent af borgerne i Brønshøj-Husum…

Kvartermanager på Frederikssundsvej

En videns- og netværksopbyggende indsats over for de erhvervsdrivende på Frederikssundsvej kan forbedre forretningslivets vækstbetingelser. Med et pilotprojekt om en kvartermanager kan det afprøves, hvad der kan afhjælpe de lokale erhvervsdrivende…

Kulturfusion – et kultur- og demokraticentrum

Brønshøj-Husum bydel har et stort behov for et kulturhus som integrerer bibliotek, borgerservice, kulturhus, værksteder og multisal i et hus centralt i bydelen. Især savnes et samlingssted, der kan rumme 200-300 personer til koncerter eller…

Grøn mobilitet – flere miljøvenlige forbindelser til bydelen

Det er afgørende for Brønshøj-Husum Lokaludvalg at skåne miljøet og forbedre klimaforholdene ved at støtte op om en bæredygtig byudvikling. Ved at øge mobiliteten i Brønshøj-Husum vil flere motiveres til at vælge mere miljøvenlige…

Naturcenter med naturskolefunktion

Et naturcenter med naturskolefunktion på EnergiCenter Voldparken vil kunne give sansekonkrete oplevelser med dyre- og plantelivet ved Utterslev Mose og Vestvoldens fæstningskanal. Her er et unikt ferskvandssystem, hvor et naturcenter kan…