Her kan du se lokaludvalgets høringssvar og udtalelser, som er sendt afsted i tidens løb:

2024
Høringssvar fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg til høring af toiletpriortieringsliste 2024
Høringssvar til foreslået permanent lukning af børnehaven Parkhøj
Høringssvar vedr. udkast til lov om ophævelse af begrænsninger for arealanvendelse i Tingbjerg
Høringssvar vedr. udkast til lov om etablering af vejforbindelse mellem Husum og Tingbjerg
2023
Høringssvar om arealanvendelse af tidligere el-cykelparkering Brønshøj Torv
Høringssvar om ungerepræsentanter i lokaludvalgene
Høringssvar indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Høringssvar til erhvervsstrategi – godkendt 25.05.23
Høring af Udviklingsplan for Rødkildeparken, Bellahøjparken og Degnemosen
Høring af foranalyse af trafiksikkerhed på Frederikssundsvej
Høring af Projekttillæg 2023 til Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer for skoleåret 2024/25
Høring om pladser/strækninger til tidsmæssig udvidet udeservering
Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplansstrategi: ”Fremtidens klimavenlige hovedstad”
Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Ældrepoltik
2022
Høring af miljøkonsekvensrapport Kagsåen og Kagsmosen
Høring af projektpakke 2023 for skybruds- og klimatilpasningsprojekter
Supplerende indledende høring om tillæg 1 til lokalplan 609 Tingbjerg
Høringssvar vedr. skoledistriktsændringer for skoleåret 2023-2024 (distriktsændring af rode 277 fra Brønshøj Skole til Bellahøj Skole)
Høringssvar vedr. VVM undersøgelse af Bystævneforbindelsen
–  Bilag: Referat fra borgermødet om Bystævneforbindelsen
Høringssvar vedr. forslag til nye offentlige toiletter i Brønshøj-Husum
Høringssvar vedr. ændret busbetjening mellem Høje Gladsaxe og København
Høringssvar vedr. udarbejdelse af lokalplanforslaget “Tingbjerg – etape 2”
Høringssvar vedr. flytning af Poppelbo og Lærkebo til Eilersminde
Høringssvar vedr. indledende høring af lokalplan for Bystævneparken
Høringssvar vedr. principper for skoledistriktsændringer
2021
Høringssvar vedr. Restaurations- og Nattelivsplan 2021
Høringssvar vedr. intern høring af cykelsti på Gadelandet
Høringssvar vedr. tilbygning på Havdrupvej
Høringssvar vedr. helhedsplan for Bystævneparken
Høringssvar vedr. lokalplan Tingbjerg
2020
Høringssvar vedr. intern høring af “Farumruten – udvidelse af cykelsti og øget belysning”
Høringssvar vedr. lokalplanforslag ‘Kobbelvænget’
Høringssvar vedr. intern høring af projekt ’Sti i Gyngemosen’
Høringssvar vedr. Sikre Skoleveje
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsforslag til budget 2021
Høringssvar vedr. supplerende høring af kommuneplan 19 – Brønshøj Gl. Skole
Høringssvar vedr. supplerende høring af kommuneplan 19 – generelt
2019
Høringssvar vedr. Kortlægning af musik i Københavns Kommune
Høringssvar vedr. Kommuneplan 2019
Høringssvar vedr. intern høring af lokalplan for Gadelandet
Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2020-23
Høringssvar vedr. Biblioteksplanen 2019-2023
Høringssvar vedr. Spildevandsplan 2018
Høringssvar vedr. Ældrepolitik 2019-2022
Høringssvar vedr. Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023
Høringssvar vedr. Helhedsplan for Bystævneparken
Høringssvar vedr. intern høring af Kommuneplan 2019
Høringer lokaludvalget har behandlet, men ikke afgivet høringsvar på: Høringssvar vedr. Tingbjerg lokalplan (intern kommunal høring), Høring vedr. Lindholmvej 18 (intern kommunal høring)
2018
Kommuneplanstrategi 2018
Høringssvar vedr. projektforslaget til Husumforbindelsen
Ressource og Affaldsplan 2024
Cykelforbedring i Tingbjerg
Kommentarer til helhedsplanen for Bystævneparken
Placering af nye centre i regi af strategi for midlertidige døgnophold
Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019 – 2022
Kultur- og fritidskompas – udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter i Københavns Kommune (september 2018)
Plan for visuel kunst i København 2018-2022 (august 2018)
Kommuneplantillæg for Butiksstørrelser i Detailhandlen
Kommuneplansstrategi 2018 (intern høring)
Tillæg nr. 8 til spildevandsplan 2008
Handlingsplan for vejstøj 2018-2023
Evaluering af forskrift for udendørs musikarrangementer
Investerings- og effektiviseringsstrategi på Kultur- og fritidsområdet (april 2018)
Bynet 2019  – det lokale busnet (januar 2018)
Lokalplan for Store Torv – Tingbjerg
I 2018 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til.
2017
Forudgående høring om kommuneplantillæg vedr. butiksstørrelser for detailhandel (december 2017)
Skybrudsprojektpakke 2019
Høring om eventuel ændring af gældende lokalplaner i bymidter (Intern kommunal høring, august 2017)
Butikscenter Frederikssundsvej (intern kommunal høring vedr tillæg til lokalplan 198 for Gadelandet), (juni 2017)
Ny lokalplan for Store Torv – Tingbjerg (intern kommunal høring), (juni 2017)
Ny lokalplan for Lille Torv – Tingbjerg (maj 2017)
Tilgængelighed, kortlægning af Brønshøj-Husum (april 2017)
Helhedsplan for Utterslev Mose (april 2017)
Pleje- og anlægsplan for Vestvolden (april 2017)
Idékatalog Vestvolden (marts 2017)
2016
Kommuneplantillæg for almene boliger i servieerhvervsområder (november 2016)
Trafikplan 2016 (tilpasning af busnet til metrocityring) (oktober 2016)
Omstilling af bemandede legepladser (Husumparkens legeplads) (september 2016)
Flytning af Husum Bibliotek til EnergiCenter Voldparken (maj 2016)
Nyt koncept for Bydelsplaner, intern kommunal høring (marts 2016)
I 2016 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bl.a. Københavns Kommunes handlingsplan for Diabetes 2016-19; Aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelser; Spildevandsplan 2008, tillæg nr. 5; Ny høring om Navngivning af Bellahøjparken; Forskrift for udendørs musikarrangementer; Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder; Intern høring vedr. Skybrudspakke 2018; Udviklingsplan for Brønshøjparken
2015
Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 390 Kildebrøndevej, høringssvar (december 2015)
Lokalplan Bellahøjen, dispensation vedr. p-pladser, naboorientering (oktober 2015)
Spildevandsplan 2018, tillæg nr. 4 (oktober 2015)
Kommuneplan 2015 – Den sammenhængende by (september 2015)
Sammen om Byen – principper for borgerinddragelse (september 2015)
Strategi for bynatur (august 2015)
Strategi for omverdensinddragelse om klimatilpasning, intern kommunal høring (august 2015)
Kultur- og Fritidspolitik for Københavns Kommune 2016-19 (juni 2015)
Kommuneplan 2015, intern kommunal forhøring (maj 2015)
Tillæg til lokalplan ”Kildebrøndevej”, intern kommunal høring (april 2015). Se sagsbeskrivelse her.
‘Lev stærkt – hele livet’. Københavns Kommunes Ældrepoltik (februar 2015)
Nyd livet, københavner. Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 (februar 2015)
Navngivning af park ved Bellahøjhusene (se forslaget fra Vejnavnenævnet her) (januar 2015)
Fremtidens Fritidstilbud i København (januar 2015)
I 2015 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bl.a. Risikostyringsplan for Køgebugt, Adresser i Haveforening Brønshøjholm, Agenda 21-strategi, Justering af klynger og netværk 
2014
Københavns Kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (december 2014)
Bellahøjen lokalplanforslag (familieboliger) (november 2014)
EnergiCenter Voldparken/ Voldparken Skole, lokalplansforslag (november 2014)
Etablering af botilbud i Husum vænge, (Se høringsmaterialet her) (august 2014)
Forslag til nye gadegallerier i København (juni 2014)
Kommuneplanstrategi (intern kommunal høring) (maj 2014)
Københavns Kommunes politiske sundhedsaftale 2015-2018 (maj 2014)
Københavns Kommunes strategi for arbejdet med børn og unge med handicap og deres familier (april 2014)
Startredegørelse vedr lokalplansforslag for EnergiCenter Voldparken (april 2014)
Bellahøjen startredegørelse (forarbejde til boligbyggeri på grunden for den nu nedrevne Bellahøj Højdebeholder) (februar 2014). Se høringsmaterialet (statredegørelsen) her.
Folkeskolereform – faglig udmøntning (januar 2014)
Skybrudskonkretiseringsplaner (januar 2014):
     a) Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård (inkl. Brønshøj) og
     b) København Vest (inkl. Husum)
I 2014 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bla.: Forudgående høring om kommuneplantillæg for kreative zoner; Modersmålsundervisning samt Københavns Kommunes Erhvervs- og vækstpolitik
2013
Cykelbane på Brønshøjvej (december 2013)
Flytning af aktivitetscenter til Bystævneparken (november 2013)
Skybrudsplan (oktober 2013)
Styringsstrategi for sø- og vandløbssystemet (november 2013)
Helhedsplan for Harrestrup Å (november 2013)
Funktionskrav Buslæskærme og trafikinformation
Lynhøring om fremkommelighed (november 2013)
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej (maj 2013)
Placering af Erstatningsfodboldbane i Tingbjerg (marts 2013)
Gerlevvej – Lokalplan med kommuneplantillæg (januar 2013)
I 2013 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bla.: Restaurationsplan; Miljøtilsynsplan for Kbh. Kommune; Handleplanfor vejstøj; Retningslinier for juletræsstader; Organiseringe af fritidsinstitutionspladser på Brønshøj Skole; 10. klasser; Ny budgetmodel for Rengøring og det tekniske område på skolerne; Ungdomsboliger; Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Frederiksgårds Allé; Nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald; VVM-screening af lysanlæg Tingbjerg Stadion; Nye principper for fremtidige plejeboliger; samt Kommuneplantillæg om Kreative Zoner.
2012
Ressource- og affaldsplan for Københavns Kommune (oktober 2012)
Skybrudsplan (oktober 2012)
Nedlæggelse af dækningsgrave (oktober 2012)
Københavns kommunes vandhandleplan (september 2012)
Agenda 21-plan “Grøn vækst og livskvalitet” (d. 30. aug)
Handlingsplan for grøn mobilitet (juni 2012)
Én indgang for frivilligheden i Københavns Kommune (marts 2012)
Nyt regulativ for lokaludvalg (april 2012)
Tillæg til Spildevandsplan 2008 (Udløb fra Frederikssundsvej til Brønshøjparken/Louisehullet) (marts 2012).
I 2012 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bla.: Cykelforbedringer; Læssezoner; Vandforsyning; Kommuneplan-supplerende høring; genvundne vejarealer; Regulering af Kagså; Lokalplansforslag for Gerlevvej; Ny budgetmodel for Rengøring i Kbh. Kommune; Bygge- og anlægsforskrifter; Strategi for arbejdet med udsatte børn og familier; samt Klubfællesskaber.
2011
Koncept for bydelsplanlægningen (november 2011)
Bydelsplan for Brønshøj-Husum (oktober 2011)
Kommuneplan 2011 (oktober 2011)
Den fremtidige organisering af ældrerådet (oktober 2011)
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik (september 2011)
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej  (august 2011)
Skoledistriktsændringer (august 2011)
Københavns Cykelstrategi “Fra god til verdens bedste (august 2011)
Busplan Flintholm (juni 2011)
Kommuneplanforslag 2011 (intern kommunal høring) (maj 2011)
“Plads til naturen” – Strategi for biologisk mangfoldighed for Københavns Kommune (april 2011)
Københavns Klimatilpasningsplan (april 2011)
Ændringer i regelsættet for lokaludvalg (maj 2011)
Fodgængerstrategi “Flere går mere” (marts 2011)
Sundhedspolitik for Københavns Kommune “Længe leve København” (februar 2011)
Plads til leg 2011 (januar 2011)
I 2011 har Lokaludvalget også behandlet en række andre høringssager, som udvalget dog har besluttet ikke at indsende bemærkninger til, bla.: Frivillighedspolitik for Københavns Kommune; Harrestrup Å; Strategi for broåbninger samt Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan.
2010
Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Kommune (november 2010)
Frederikssundsvej “Bedre Bus – Bedre By”, forhøring (oktober 2010)
Integrationspolitik for Københavns Kommune 2011-14 – “Bland dig i byen, medborgerskab og inklusion” (oktober 2010).
Evaluering af lokaludvalgene (august 2010)
Skoledistriktsændringer 2011-12 (august 2010)
Procesplan og rammer for ny institutionsstruktur – klyngeledelse på daginstitutionsområdet(august 2010)
Sikker By – mindre kriminalitet mere tryghed (august 2010).
Afvikling af servicebusserne (juni 2010)
Kvarterplan for Husum Områdefornyelse (juni 2010)
Københavns Kommunes ansøgning om satspuljemidler til helhedsorienteret gadeplansindsats i boligområderne Tingbjerg/Utterslevhuse og Gadelandet/Husumgård.  (februar 2010).
Moderniseringsplan 2010 for plejeboliger og rehabiliteringscentre i Københavns Kommune (januar 2010).
Plan for midlertidige døgnplejepladser i Københavns Kommune  (januar 2010).
2009
Tag parken i lommen”, Københavns Kommunes katalog over lommeparker (november 2009)
Tingbjerg Fritid (november 2009)
Københavns Kommunes Kulturstrategi 2009-11 (september 2009)
Strategi for Tung Trafik i Københavns Kommune (august 2009)
LAR (Lokal Afledning af Regnvand) Metodehåndbog (august 2009)
Boligsociale helhedsplaner for hhv. Satellit10A i Husum og Tingbjerg-Utterslevhuse Åben By (juni 2009)
Kommuneplan 2009 (juni 2009).
Intern kommunal høring – Miljø i byggeri og anlæg (maj 2009)
Københavns Kommunes Klimaplan (maj 2009).
Københavns Kommunes strategi for det ny borgernære sundhedsvæsen (april 2009).
Strukturtilpasning på fritidsområdet (marts 2009)
Metropol for Mennesker, Københavns Kommunes bylivsudspil (februar 2009)